Team members

Chief Coordinator

 • Saurabh Lal

  +91-8093131712

General Secretary Socio - Cultural

 • Radheshyam Tiwari

  +91-9437380483

Public Relations and Affairs

 • Abhishek Jaiswal

  +91-8280174937

 • Shobhit Agarwal

  +91-9406748481

 • Sameera Durbha

  +91-7077102208

Media and Marketing

 • Anshul Choudhary

  +91-7077102323

 • Kushagra Pandey

  +91-8280180810

 • Neelmani Shrivastava

  +91-7205749274

Hospitality Team

 • Nikhil Singh

  +91-7077100295

 • Rachana Reddy

  +91-7077100920

 • Vikas Meena

Pronites Incharge

 • Rushikesh Ahire

  +91-9420747191

Sponsorship Team

 • Yash Kedia

  +91-7077102344

 • Abhinav Shukla

  +91-7077095192

 • Lekha Preeti

  +91-7077103840

Event Management

 • Aishwarya Chaturvedi

  +91-7077100166

 • Vaibhav Mishra

  +91-7077102321

 • Mayur Agrawal

  +91-7077100287

 • Bibek Mallik

  +91-8908907200

Web Development Team

 • Kanisque Meena

  +91-8280329008

 • Shobhit Datta

  +91-7077100171

 • Avdhesh Kumar

  +91-8280173404

Android App Development Team

 • Jagpreet Singh_Sasan

  +91-8658244697

 • Abijay Anand

  +91-8280810667

Design and Decoration

 • Ayush Goyal

  +91-9589132585

 • Avinash Kushwaha

  +91-7077102372

 • Rishu
  Raj

  +91-7077100125

 • Likhit Kumar

  +91-7077102035

 • Vivek Kumar

  +91-8093131466